Malmberg
EXCELLENTE MAGENTO COMMERCE ERVARING

Isupply

OVER MALMBERG

Onderwijs zit in het DNA van Malmberg. Ze ontwikkelen leermethoden voor het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en bieden deze aan via digitale leerplatformen en boeken. En bieden service en ondersteuning aan leraren om optimaal met de leermethoden te werken.

Sinds februari 2018 is Malmberg klant bij Proud Nerds, waar we elkaar goed leerden kennen door een bestaande slechtwerkende shop in drie maanden tijd opnieuw te bouwen met bestaande koppelingen. Dit lukte ons! Eind 2018 kwam Malmberg met de vraag of wij deze shop niet wilden migreren naar Magento 2, maar ook twee bestaande shops wilden moderniseren en implementeren en… nog een nieuwe shop wilden maken. Maar wel voor 1 mei 2019, want dan begint het nieuwe seizoen. Challenge accepted!

DUURZAME OMGEVING

Ondanks het redelijk krappe tijdspad, moest het platform wel de basis worden voor alle e-commerce praktijken van Malmberg in de toekomst. Meerdere shops moesten kunnen worden beheerd, meerdere koppelingen moesten tot stand worden gebracht en de performance moest voldoen aan de hedendaagse standaarden. Proud Nerds adviseerde voor Magento 2 commerce, inclusief B2B module als basis voor de toekomst. De flexibele en schaalbare hosting van Hypernode by Byte, gaf ons de tools in handen om een robuust en stabiel platform te kunnen maken en beheren.

1 MIGRATIE,
2 DOELGROEPEN,
3 LIVEGANGEN,
4 SHOPS,
5 KOPPELINGEN

De eerste uitdaging werd het maken van de studentenwebshop voor MBO materialen. De migratie van Magento 1 open source naar Magento 2 commerce zou vrij soepel verlopen, aangezien alle specificaties een jaar eerder al gebouwd waren. Zij het niet dat een Migratie naar Magento 2 vooral slaat op het migreren van data, niet de software. Dat werd nagenoeg een volledige herbouw. Het single sign-on systeem Kennisnet, is opnieuw ontwikkeld en aangesloten, de koppeling met SAP order management herbouwd en de uitwisseling van product data met Pimcore weer tot stand gebracht. Deze laatste twee via de ETL van Malmberg. Eind maart was de 1e go-live een feit.

Malm 3 1024x1024

NIET MOEILIJKER DAN NODIG IS

Fase 2 bestond uit het opleveren van de MBO en VO materialen lerarenshop. Koppeling 4 werd een feit, middels het bouwen van een koppeling met het single sign-on systeem van leraren ASSU. Naast de nodige verbijzonderingen op de koppelingen met het PIM systeem en SAP, lag er een mooie uitdaging bij het orderproces. Alleen de door ASSU en Malmberg geverifieerde leraren mogen materialen ontvangen, maar uiteraard wilden we de gebruikers daar niets van laten merken. We ontwikkelden een aangepast orderflow, waardoor iedereen eenzelfde bestelproces doorloopt, maar waar alleen de afhandeling van de order afhankelijk is van de status van een leraar. Een slim stukje CX middels een weldoordachte tactiek. Voor dit proces moest een 5e koppeling komen, namelijk met Salesforce, waar de data van leraren, scholen en hun geverifieerd relaties vandaan moest komen. Op 1 mei zijn beide shops nagenoeg probleemloos gelanceerd.

NEXT STEPS

Shop 4 was uiteindelijk een formaliteit, aangezien de lerarenshop voor VO leerlingenmaterialen, alle modules en koppelingen kon hergebruiken die al eerder gemaakt waren. Twee weken later was dit dan ook een feit en konden we voor de 3e keer champagne knallen!

OPTIMALE SAMENWERKING

Een ontzettend knappe prestatie werd hier geleverd door het Magento team van Proud Nerds, echter was dit nooit gelukt zonder het ontzettend kundige team van Malmberg. Dit project heeft bewezen dat voor het maken van een geavanceerde oplossing van complexe vraagstukken een proactieve samenwerking noodzakelijk is om tot een goed einde te komen.

Volgens de agile Scrum methodiek pakten we het project aan. Een mooi samenspel om te komen tot de meest efficiënte oplossingen om de meeste business value uit het project te halen, werd van twee kanten fantastisch uitgevoerd. We zijn trots dat we Malmberg tot ons klantenportfolio mogen rekenen.

Malm 5 1024x1024
badges

Let’s connect

We hebben altijd zin in nieuwe en uitdagende projecten. We gaan graag met je in gesprek!