Configureer het paneel | Handleiding voor Adobe Commerce-ontwikkelaars


Standaard heeft het Page Builder-paneel vier menusecties (Lay-out, Elementen, Media, Inhoud toevoegen) en 16 inhoudstypen, zoals hier weergegeven:

Paneelmenu

Deze menusecties zijn gedefinieerd in de Page Builder menu_section.xml bestand en kan worden uitgebreid en aangepast vanuit uw inhoudstype door nieuwe menusecties met unieke namen toe te voegen en/of de label en sortOrder van de bestaande menusecties vermeld in de onderstaande tabel.

naam label sorteervolgorde doel
layout Lay-out 1 Groepeert containers die de structuur van een pagina bepalen
elements elementen 10 Groepeert algemene tekst en invoerelementen
media Media 20 Groepeert visuele en interactieve elementen
add_content Content toevoegen 30 Groepeert dynamische etalage-elementen

In dit onderwerp worden vier manieren beschreven om het deelvenster Page Builder aan te passen:

Vergeet voor de gebruikerservaring niet het effect dat uw paneelconfiguraties kunnen hebben op de eindgebruiker. Gebruikers moeten eerst toegang hebben tot de belangrijkste inhoudstypen, dus wees voorzichtig met het opnieuw ordenen van menusecties en inhoudstypen binnen menusecties. We raden u ten zeerste aan om uw inhoudstypen waar mogelijk in de bestaande menusecties te plaatsen, in plaats van uw eigen menusectie te maken.

Om de secties van het paneelmenu te hernoemen, moet u de standaardinstellingen uitbreiden die in de Page Builder zijn geconfigureerd menu_section.xml bestand als volgt:

 1. Voeg een XML-bestand toe met de naam menu_section.xml naar uw module’s view/adminhtml/pagebuilder/ map:

  Aangepast Menusectiebestand

 2. Uw menu_section.xml bestand zou de Page Builder moeten uitbreiden menu_section.xml (hier te vinden: app/code/Magento/PageBuilder/view/adminhtml/pagebuilder/menu_section.xml) als volgt:

  1
  2
  3
  4
  
   <?xml version="1.0"?>
   <config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:module:Magento_PageBuilder:etc/menu_section.xsd">
    <!--menu section definitions go here-->
   </config>
  

 3. Wijzig een of meer van de bestaande menusecties door hun label waarden. Dit voorbeeld verandert de lay-outmenusectie van “Lay-out” in “Structuur”:

  1
  2
  3
  4
  
   <?xml version="1.0"?>
   <config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:module:Magento_PageBuilder:etc/menu_section.xsd">
     <menu_section name="layout" translate="label" sortOrder="1" label="Structure"/>
   </config>
  

Om bestaande paneelmenusecties opnieuw te ordenen, moet u de standaard overschrijven sortOrders toegepast op bestaande paneelmenusecties. De sortOrder wordt gedefinieerd als a byte waarde, dus technisch gezien kan het overal worden ingesteld van -128 tot 127, maar we raden af ​​om negatieve waarden te gebruiken! Houd gewoon de bytewaarde in gedachten wanneer u probeert de in te stellen sortOrder boven 127. Het volgende voorbeeld verandert de volgorde van de layout en elements menusecties om weer te geven als de laatste twee menusecties.

1
2
3
4
5
<?xml version="1.0"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:module:Magento_PageBuilder:etc/menu_sections.xsd">
  <menu_section name="layout" sortOrder="100"/>
  <menu_section name="elements" sortOrder="127"/>
</config>

Het resultaat ziet er als volgt uit:

Deelvenstermenusecties Opnieuw Ordenen

Om een ​​nieuwe paneelmenusectie toe te voegen, voegt u een nieuwe . toe <menu_section> element in je module’s menu_section.xml bestand met een unieke name zoals hier getoond:

1
2
3
4
<?xml version="1.0"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:module:Magento_PageBuilder:etc/menu_sections.xsd">
  <menu_section name="my_controls" translate="label" sortOrder="100" label="My Controls"/>
</config>

Het resultaat toont de nieuwe menusectie (Mijn bedieningselementen) onderaan het paneel omdat de sortOrder staat op 100na de standaard sortOrder van add_content menusectie, die is ingesteld op 30.

Nieuw Deelvenstermenu

Om uw inhoudstype toe te voegen aan een nieuwe menusectie of een van de bestaande menusecties, stelt u de configuratie van uw inhoudstypes in menu_section toeschrijven aan de naam van de menusectie. Dit voorbeeldconfiguratievoorbeeld voegt toe: my-content-type naar de de layout menusectie:

1
2
3
4
5
6
7
8
<?xml version="1.0"?>
<config xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="urn:magento:module:Magento_PageBuilder:etc/content_type.xsd">
  <type name="my-content-type "
     label="My Content Type"
     menu_section="layout"
     sortOrder="100"
     ...
     >

Het resultaat ziet er als volgt uit:

Menusectie Met Inhoudstype

badges

Let’s connect

We hebben altijd zin in nieuwe en uitdagende projecten. We gaan graag met je in gesprek!