Een visuele selector toevoegen | Handleiding voor Adobe Commerce-ontwikkelaars


In Page Builder gebruiken we een term genaamd visuele selector, wat verwijst naar een UI-select-besturingselement dat de opties visueel duidelijk maakt voor eindgebruikers. U kunt voorbeelden van deze selectors zien in de formuliervelden voor inhoudstype van Page Builder voor: Achtergrondtype, Achtergrondgrootte, Uitlijning, en meer. In dit onderwerp wordt beschreven hoe u deze visuele selectorbesturingselementen aan uw eigen inhoudstypen kunt toevoegen.

Een Visuele Selector Toevoegen Handleiding Voor Adobe Commerce Ontwikkelaars

Visuele selectors ondersteunen alle afbeeldingsformaten, maar we raden ten zeerste aan om SVG-afbeeldingen te gebruiken voor scherpte en duidelijkheid.

De geselecteerde component overschrijven met een elementsjabloon

We gebruiken de standaard select-component in de /app/code/Magento/PageBuilder/view/adminhtml/ui-component/pagebuilder_base_form.xml het dossier. U kunt de standaardsjabloon overschrijven door een elementsjabloon en component voor deze functionaliteit op te geven om de optie Visueel selecteren te implementeren.

Specificeer in de meegeleverde sjabloon <elementTmpl> naast het bijwerken van de veldencomponent naar Magento_PageBuilder/js/form/element/visual-select:

1
2
3
4
5
6
<field name="text_align" sortOrder="10" formElement="select" component="Magento_PageBuilder/js/form/element/visual-select">
  <settings>
    <dataType>text</dataType>
    <label translate="true">Alignment</label>
    <elementTmpl>Magento_PageBuilder/form/element/align</elementTmpl>
  </settings>

Visuele selectie toevoegen aan de XML-configuratie

De beschikbare opties voor selecteren, value, title, icon en noticeMessagekan worden geleverd door de PHP-klasse die de . implementeert \Magento\Framework\Option\ArrayInterface methode.

Opties zouden een array moeten retourneren met de volgende indeling:

1
2
3
4
5
6
[
  value => "value", //key used in the component dataSource
  title => "Title",
  icon => "path/to/picture/on/server",
  noticeMessage => "A message to be displayed when option is selected"
]

Deze nieuwe configuratiewaarden worden gebruikt in de align.html sjabloonbestand opgeslagen in Page Builder’s app/code/Magento/PageBuilder/view/adminhtml/web/template/form/element map.

Gebruik een virtueel type van Magento\PageBuilder\Model\Source\VisualSelect in je module’s di.xml configuratiebestand om de opties in een visueel selectieveld te definiëren.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
<virtualType name="AlignmentSource" type="Magento\PageBuilder\Model\Source\VisualSelect">
    <arguments>
      <argument name="optionsSize" xsi:type="string">small</argument>
      <argument name="optionsData" xsi:type="array">
        <item name="0" xsi:type="array">
          <item name="value" xsi:type="string"/>
          <item name="title" xsi:type="string" translate="true">Default</item>
        </item>
        <item name="1" xsi:type="array">
          <item name="value" xsi:type="string">left</item>
          <item name="title" xsi:type="string" translate="true">Left</item>
          <item name="icon" xsi:type="string">Magento_PageBuilder/css/images/form/element/visual-select/alignment/left.svg</item>
        </item>
        <item name="2" xsi:type="array">
          <item name="value" xsi:type="string">center</item>
          <item name="title" xsi:type="string" translate="true">Center</item>
          <item name="icon" xsi:type="string">Magento_PageBuilder/css/images/form/element/visual-select/alignment/center.svg</item>
        </item>
        <item name="3" xsi:type="array">
          <item name="value" xsi:type="string">right</item>
          <item name="title" xsi:type="string" translate="true">Right</item>
          <item name="icon" xsi:type="string">Magento_PageBuilder/css/images/form/element/visual-select/alignment/right.svg</item>
        </item>
      </argument>
    </arguments>
  </virtualType>

Melding weergeven wanneer optie is geselecteerd

Voor sommige opties wilt u misschien een extra melding weergeven wanneer de gebruiker het item selecteert. U kunt dit doen door een noticeMessage binnen de items aangifte.

1
2
3
4
5
6
<item name="3" xsi:type="array">
  <item name="value" xsi:type="string">right</item>
  <item name="title" xsi:type="string" translate="true">Right</item>
  <item name="icon" xsi:type="string">Magento_PageBuilder/css/images/form/element/visual-select/alignment/right.svg</item>
  <item name="noticeMessage" xsi:type="string" translate="true">Message to be displayed below field when selected.</item>
</item>

Hoe verticale uitlijning tussen verschillende inhoudstypen opnieuw te gebruiken

Als u verticale uitlijning wilt toepassen op een inhoudstype met behulp van de component Visueel selecteren, gebruikt u de virtualType Magento\PageBuilder\Model\Source\VerticalAlignment met opties in je module’s di.xml configuratiebestand.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
<virtualType name="Magento\PageBuilder\Model\Source\VerticalAlignment" type="Magento\PageBuilder\Model\Source\VisualSelect">
  <arguments>
    <argument name="optionsSize" xsi:type="string">small</argument>
    <argument name="optionsData" xsi:type="array">
      <item name="0" xsi:type="array">
        <item name="value" xsi:type="string">flex-start</item>
        <item name="title" xsi:type="string" translate="true">Top</item>
        <item name="icon" xsi:type="string">Magento_PageBuilder/css/images/form/element/visual-select/vertical-align/top.svg</item>
      </item>
      <item name="1" xsi:type="array">
        <item name="value" xsi:type="string">center</item>
        <item name="title" xsi:type="string" translate="true">Center</item>
        <item name="icon" xsi:type="string">Magento_PageBuilder/css/images/form/element/visual-select/vertical-align/center.svg</item>
      </item>
      <item name="2" xsi:type="array">
        <item name="value" xsi:type="string">flex-end</item>
        <item name="title" xsi:type="string" translate="true">Bottom</item>
        <item name="icon" xsi:type="string">Magento_PageBuilder/css/images/form/element/visual-select/vertical-align/bottom.svg</item>
      </item>
    </argument>
  </arguments>
</virtualType>

Voeg de optie Visueel selecteren toe aan het formulierconfiguratiebestand van uw module

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
<field name="justify_content" sortOrder="20" formElement="select" component="Magento_PageBuilder/js/form/element/visual-select">
  <argument name="data" xsi:type="array">
    <item name="config" xsi:type="array">
      <item name="default" xsi:type="string">flex-start</item>
    </item>
  </argument>
  <settings>
    <dataType>text</dataType>
    <label translate="true">Vertical Alignment</label>
    <notice translate="true">Vertical alignment controls how the child blocks of this container will be positioned. Set minimum height in order to use vertical alignment.</notice>
    <elementTmpl>Magento_PageBuilder/form/element/visual-select</elementTmpl>
  </settings>
  <formElements>
    <select>
      <settings>
        <options class="Magento\PageBuilder\Model\Source\VerticalAlignment"/>
      </settings>
    </select>
  </formElements>
</field>

Configureer het inhoudstype met de stijleigenschappen voor verticale uitlijning. Dit voorbeeld is van Row.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<elements>
  <element name="main" path=".">
    <style name="background_color" source="background_color" converter="Magento_PageBuilder/js/converter/style/color"/>
    <style name="background_image" source="background_image" converter="Magento_PageBuilder/js/converter/style/background-image" preview_converter="Magento_PageBuilder/js/converter/style/preview/background-image"/>
    <style name="background_position" source="background_position"/>
    <style name="background_size" source="background_size"/>
    <style name="background_repeat" source="background_repeat"/>
    <style name="background_attachment" source="background_attachment"/>
    <style name="text_align" source="text_align"/>
    <style name="border" source="border_style" converter="Magento_PageBuilder/js/converter/style/border-style"/>
    <style name="border_color" source="border_color" converter="Magento_PageBuilder/js/converter/style/color"/>
    <style name="border_width" source="border_width" converter="Magento_PageBuilder/js/converter/style/remove-px"/>
    <style name="border_radius" source="border_radius" converter="Magento_PageBuilder/js/converter/style/remove-px"/>
    <style name="justify_content" source="justify_content" persistence_mode="read"/>
    <style name="min_height" source="min_height" converter="Magento_PageBuilder/js/converter/style/remove-px"/>
    <style name="margins_and_padding" reader="Magento_PageBuilder/js/property/margins" converter="Magento_PageBuilder/js/converter/style/margins" preview_converter="Magento_PageBuilder/js/content-type/row/converter/style/margins"/>
    <style name="margins_and_padding" reader="Magento_PageBuilder/js/property/paddings" converter="Magento_PageBuilder/js/converter/style/paddings" preview_converter="Magento_PageBuilder/js/content-type/row/converter/style/paddings"/>
    <attribute name="name" source="data-content-type"/>
    <attribute name="appearance" source="data-appearance"/>
    <attribute name="enable_parallax" source="data-enable-parallax"/>
    <attribute name="parallax_speed" source="data-parallax-speed"/>
    <attribute name="background_color_format" source="data-background-color-format" persistence_mode="write"/>
    <css name="css_classes"/>
  </element>
  <element name="container">
    <style name="justify_content" source="justify_content"/>
    <static_style source="display" value="flex"/>
    <static_style source="flex_direction" value="column"/>
  </element>
</elements>

Specificeer welke elementen in de voorbeeld- en mastersjablonen de stijleigenschappen moeten krijgen

Voorbeeld mastertemplate:

1
2
3
4
5
<div attr="data.main.attributes"
   ko-style="Object.assign(data.container.style(), data.main.style())"
   css="data.main.css">
  <render args="masterTemplate"/>
</div>

Voorbeeld voorbeeldsjabloon:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
<div class="pagebuilder-content-type type-container pagebuilder-row children-min-height" data-bind="attr: data.main.attributes, style: data.main.style, css: Object.assign(data.main.css(), {'empty-container': parent.children().length == 0, 'jarallax': data.main.attributes()['data-enable-parallax'] == 1}), event: {mouseover: onMouseOver, mouseout: onMouseOut }, mouseoverBubble: false, afterRender: function (element) { setTimeout(function () { initParallax.call($data, element); }, 0) }">
  <render args="getOptions().template"></render>
  <div class="element-children content-type-container" each="parent.getChildren()" ko-style="data.container.style" css="getChildrenCss()" attr="{id: parent.id + '-children'}" data-bind="sortable: getSortableOptions()" afterRender="function (element) { if (typeof afterChildrenRender === 'function') { afterChildrenRender(element); } }">
    <if args="$parent.isContainer()">
      <div class="pagebuilder-drop-indicator"></div>
    </if>
    <div class="pagebuilder-content-type-wrapper" template="{ name: preview.template, data: preview, afterRender: function () { preview.dispatchAfterRenderEvent.apply(preview, arguments); } }" attr="{ id: id }"></div>
    <if args="$parent.isContainer() && $index() === $parent.parent.getChildren()().length - 1">
      <div class="pagebuilder-drop-indicator"></div>
    </if>
  </div>
  <div class="pagebuilder-display-label" data-bind="text: function () { return displayLabel().toUpperCase(); }()"></div>
  <div class="pagebuilder-empty-container empty-placeholder" data-bind="css: {visible: parent.children().length == 0}, i18n: 'Drag content types or columns here'"></div>
</div>

badges

Let’s connect

We hebben altijd zin in nieuwe en uitdagende projecten. We gaan graag met je in gesprek!