Meer conversie op uw website? Actie oplossingen

Het conversiepercentage van uw website is het percentage van uw totale bezoekers dat uiteindelijk overgaat tot een actie. Dit kan het bestellen van een product zijn, maar ook het invullen van een contactformulier of het downloaden van een whitepaper. Heeft u een e-commerce platform, dan geeft het conversiepercentage aan welk percentage van uw totale bezoekers uiteindelijk overgaat tot een aankoop.

Natuurlijk wilt u dat het conversiepercentage van uw e-commerce platform zo hoog mogelijk is, maar hoe kunt u ervoor zorgen dat meer bezoekers van uw e-commerce platform overgaan tot actie? Volg de vier stappen in dit artikel en start direct met het overtuigen van de bezoekers van uw e-commerce platform voor een hogere omzet.

Stap 1: bepaal conversiedoelen

Voor u kunt starten met het verhogen van het conversiepercentage van uw e-commerce platform, is het belangrijk om heldere en concrete Key Performance Indicators (KPI’s) op te stellen. Dit kan het verhogen van de aankopen van uw webwinkel zijn, maar kan bijvoorbeeld ook het verhogen van de bezoekersduur van uw e-commerce platform betreffen. U kunt meerdere KPI’s opstellen om uw kansen te spreiden, maar stel nooit te veel KPI’s op. Overigens is het erg belangrijk om uw KPI’s zo concreet mogelijk op te stellen, zodat u gemakkelijker kunt controleren of u uw opgestelde KPI’s heeft bereikt.

Stap 2: optimaliseer de content van uw e-commerce platform voor meer conversie

Als u eenmaal heeft bepaald welke doelen u wil bereiken met uw e-commerce platform, is het belangrijk om de content van uw e-commerce platform te verbeteren om deze doelen te bereiken. Wilt u meer verkopen realiseren? Verbeter dan de productomschrijvingen van de artikelen in uw e-commerce platform of zorg per pagina voor categoriebeschrijvingen.

Stap 3: optimaliseer uw conversieblokkers

De conversieblokkers van uw e-commerce platform zijn verschillende positieve touchpoints, zoals een korte wachttijd, een breed assortiment, een goed en responsive design en een goede routing door het e-commerce platform. Door deze conversieblokkers voor iedere device te optimaliseren (Stap 4: evalueer, stel bij en pas aan

Als u uw e-commerce platform even heeft laten draaien met uw vernieuwde content en geoptimaliseerde conversieblokkers, kunt u de resultaten van uw acties evalueren. Heeft u nog te weinig resultaat? Probeer dan te achterhalen hoe dit komt en pas uw e-commerce platform nogmaals aan. Ook kunt u ervoor kiezen om uw doelen bij te stellen, als achteraf blijkt dat de conversiedoelen die u heeft opgesteld te ambitieus zijn geweest. Zijn uw doelen wel bereikt? Stel dan nieuwe doelen op om uw e-commerce platform nogmaals een conversieboost te geven.

badges

Let’s connect

We hebben altijd zin in nieuwe en uitdagende projecten. We gaan graag met je in gesprek!